Ana Konular

 • Ciddi akut kolesistit – Kolesistektomi mi, drenaj mı?
 • Şiddetli peritonit – Açık karın mı, primer kapama mı?
 • Karın içi sepsis – Sınırlı resüsitasyon mu, liberal resüsitasyon mu uygulayalım?
 • Karın içi damar yaralanmaları – Damar Cerrahisi ne zaman davet edilmeli?
 • Karın içi infeksiyonlar – Antibiyotik tedavisi uzun süreli mi, kısa süreli mi olmalı?
 • Acil kolorektal kanser olguları – Rezeksiyon ve anastomoz mu, Hartmann ameliyatı mı,
 • proksimal diversiyon mu?
 • Adezyonel akut mekanik intestinal obstrüksiyonlar – Acil cerrahi mi, elektif cerrahi mi?
 • Ağır pankreatit – Konservatif yaklaşım ne zamana kadar sürdürülmeli?
 • Plastrone apandisit – Elektif cerrahi mi, nonoperatif tedavi mi?
 • Önlenebilir mortalite – Resüsitatif torakotomide güncel yaklaşım
 • Kolonun divertiküler hastalığında Hinchey 3 ve 4 olgular – Drenaj mı, rezeksiyon mu?
 • Açık karın kapatılmasında ileri teknikler – V.A.C. uygulamaları
 • Strangüle karın ön duvarı fıtıklarında güncel yaklaşım
 • Erken postoperatif dönemde saptanan safra yolu yaralanmalarının yönetimi
 • Künt batın travmaları- Ne zamana kadar konservatif, ne zaman cerrahi?
 • Penetran karın travmaları- Ne zamana kadar konservatif, ne zaman cerrahi?
 • Kritik hastada nütrisyon desteği (enteral beslenme mi? parenteral beslenme mi?)
 • İntrabdominal hipertansiyon ve abdominal kompartman sendromu- Ne zaman dekompresyon laparotomisi?
 • Akut mezenter iskemi-Ne zaman trombolitik tedavi, ne zaman cerrahi?
 • İskemik kolit-Ne zaman medikal tedavi, ne zaman cerrahi?
 • Akut gastrointestinal kanamalar-
 • Yüzeyel ve derin cerrahi alan enfeksiyonlarında güncel tedaviler
 • Pandemide acil cerrahi olgulara yaklaşım
 • Travma ve Acil Cerrahide Radyolojik Değerlendirmeler
 • Travma ve Acil Cerrahide eğitimin standardizasyonu
 • Kritik kanamalı hastaya yaklaşım